ودر دکلره با جلوه رنگ فوق العاده - سفید فشرده - 500 گرمی

کد: 3730449
مارک: Enercos
توصیف محصول:  
پودر دکلره، فوق العاده برای ریشه های تیره و موهای خشک و ضخیم.