سرم سیلکر- 150 میلی لیتری

کد: 3737111
مارک: Enercos
توصیف محصول:  
سرم سیلکر برای دادن جلوه ای سبک به مو و همچنین تقویت و محافظت از آن. پپتید های ابریشم مو ها را ترمیم کرده و به براقی آنها می افزاید. این سرم از نوک موها تا کف فرق سر تاثیری خوب و مثبت از خود به جای می گذارد.