آب اکسیژنه - 20 حجم (6%)

کد: 3737984
مارک: Enercos
توصیف محصول:  
آب اکسیژنه کالوری با فرمولاسیون ویژه برای استفاده بعنوان مکمل برای سری رنگ مو های کالوری. تضمین کننده دستیابی به بهترین نتایج و رنگ هایی با دوام. سری محصولات موجود: با چهار قدرت مختلف، جهت رفع نیاز های هر آرایشگر! 10 حجم (%3)، 20 حجم (%6)، 30 حجم (%9)، 40 حجم (%12). 100 میلی لیتری