آب اکسیژنه 20 حجم

کد: 3737985
مارک: Enercos
توصیف محصول:  
با فرمولاسیون ویژه برای تکمیل مجموعه رنگ کالوری، با تضمین بهینه ترین نتایج و رنگ هایی با دوام. در حجم های 20، 30 و 40